Schande van Sanne

2003-2004-2005

Sanne, een jonge vrouw, is zwanger van een soldaat, Jan van der Vlisch, en dat terwijl ze al de ongehuwde moeder van Martje is. Bij de bevalling gaat het fout en het kind sterft. Sanne wordt na een summier proces, onterecht, beschuldigd van moord en veroordeeld. Haar dochter Martje wordt onder voogdij geplaatst bij een gezin aan de andere kant van het land. Sanne zal haar nooit weerzien.

Jaren later ontmoet Sanne in de vrouwengevangenis Etta Palm, een feministe van het eerste uur. Etta trekt zich het lot van Sanne aan en belooft haar te helpen. Als Etta vrij komt, besluit ze vanwege een slopende ziekte er niet zelf achteraan te gaan, maar alles in handen te geven van Martha van Daele. Deze Martha pakt de zaken voortvarend aan. Er volgt een ontknoping waarbij lang niet alles tot een goed einde wordt gebracht. Het script van Jacques de Groot is gebaseerd op het boek “Josina. ’t is toch zonde!” (1992) van Kees Becht.