De Markiezinnen

2009-2010

Bergen op Zoom is in 1631 een protestants bolwerk in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). In Bergen op Zoom zetelt de katholieke Elisabeth I als markiezin. Haar huwelijk met Albert Van Den Bergh is tot nu toe kinderloos gebleven.

Tijdens het feest vanwege een overwinning op de Spanjaarden bevalt Maria van de Rijt, een arme, protestantse vissersvrouw, van een tweeling. Tegelijkertijd heerst grote droefheid aan het hof van Elisabeth l na weer een doodgeboren kindje. Daarom koopt Hofdame Catharina Eijndhouts het pasgeboren dochtertje van Maria, in het diepste geheim. Als Maria’s echtgenoot Cornelis er desondanks achterkomt, vormt hij een bedreiging voor de markiezin. Matthijs Van Disseldorp, de schout van de stad, legt Cornelis voorgoed het zwijgen op.