Supersum

We bedanken u voor het bezoeken van Supersum, tot ziens bij onze volgende productie!

Supersum

Het is begin oktober 1944; ruim vier maanden na D-day. Britse, Poolse en Canadese troepen hebben de opdracht om de Westerschelde te veroveren op de Duitsers. Deze zeearm is de toegangsweg naar de reeds bevrijde haven van Antwerpen en van levensbelang voor de geallieerde troepen.

Terwijl wekenlang zwaar wordt gestreden, voeren de inwoners van Bergen op Zoom hun eigen strijd, voordat hun geliefde stad in het oorlogsgeweld wordt meegezogen en mogelijk verwoest wordt.

Zo zijn er de strijd van de burgemeester en zijn twijfels… Heeft hij gedaan voor de stad wat binnen zijn mogelijkheden ligt en hoe vatten de inwoners zijn bezoeken aan de Ortskommandantur op?
Of de strijd van de mooie en goedlachse kasteleinsdochter die openlijk flirt met de vijand maar, als het er op aankomt, doet wat van haar verwacht wordt. Versus de strijd van haar bescheiden hartsvriendin die, uit liefde, als enige bereid blijkt haar handen vuil te maken.
Of de strijd van de gedesillusioneerde Wehrmacht-majoor, die alles in het werk stelt om de adelaar toch te laten zegevieren.

Maar ook de strijd van de dirigent van de revue-vereniging, die onder een dekmantel van liedjes en sketches het gezag op andere manieren ondermijnt. Naast de strijd van de kleine en niet erg gezonde Martien, die letterlijk en figuurlijk fietsend door het leven schijnt te gaan op zoek naar avontuur in de laatste, gevaarlijkste dagen van de oorlog.
Zij en nog veel meer anderen in het bezette Bergen zullen uiteindelijk toch kunnen zeggen die tegenslagen, vijanden en zichzelf te hebben overwonnen.

SUPERSUM (English)

It is the beginning of October 1944, a good four months after D-day. Canadian, British and Polish troops under Canadian command, have been ordered to recapture the western Scheldt from the Germans. This estuary is the access route to the port of Antwerp, which has already been liberated and is vitally important for the Allied supplies.

Heavy fighting has been going on for many weeks, and during this time the inhabitants of Bergen op Zoom have been involved in their own battle, fearful that their cherished city will be sucked into the violence of war and destroyed.

In the play, we follow a number of Bergenites in their struggle to the point at which they can finally say they have overcome all adversity and conquered the enemy.