ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting De Vierschaar is een geregistreerde ANBI instelling, onder RSIN 8048.27.527.

Doelstelling Stichting De Vierschaar: Het realiseren van een productie in de vorm van een toneelstuk (jaarlijks terugkerend), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter : Marco Duijvelaar
Secretaris: Niels Vos
Penningmeester : Corné van den Broek
Bestuurslid: Tom Vos
Bestuurslid: Ingrid Verbarendse

Beloningsbeleid
Werkzaamheden gebeuren op basis van vrijwilligers waarvoor geen financiële beloning of beloning in enige andere vorm plaats vindt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Sinds 1996 organiseert Stichting De Vierschaar (bijna) jaarlijks een reeks openluchtvoorstellingen, met zo’n 10.000 bezoekers per jaar.
1996, 1997 Schavuit naar ‘t Schavot
1998, 1999 : Diederick, het Kind van de Rekening
2000, 2001, 2002: Huiveren in ‘t hof
2003, 2004, 2005: Schande van Sanne
2006, 2007, 2008: Baselius
2009, 2010 : De Markiezinnen
2011, 2012 : Diederick, het Kind van de Rekening
2014 : Exodus aan de Schelde
2017, 2018 : Shakespeare Verliefd
2019 : Supersum
2022: Les Misérables
2023: ’53

Beleidsplan
Beleidsplan Stg De Vierschaar (pdf)
(er wordt gewerkt aan een update)

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2014 (pdf)