Exodus aan de Schelde

2014

Op 28 juni 1914 wordt Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo vermoord. Deze gebeurtenis markeert het begin van de Eerste Wereldoorlog. In België spreekt men nog steeds van De Groote Oorlog.

Het verhaal gaat over Lena Bayens, een weduwe met vier kinderen uit een Antwerpse volksbuurt. We zien hoe Lena zich met veel verdriet door de eerste oorlogsdagen worstelt als paniek en angst de bevolking in de greep houdt. Gelukkig zijn er altijd optimisten die met hun humor het leven nog enigszins draaglijk maken.

Als dreigt dat Antwerpen gebombardeerd zal worden, maakt de bevolking zich op om de stad te verlaten. In de chaotische paniek in de stad loopt het jongste kind van Lena verloren. Een vrouw ontfermt zich over het kind en neemt het mee naar het veilige Holland. De Exodus aan de Schelde is begonnen. Bergen op Zoom is de veilige haven geworden voor ruim vijftigduizend vluchtelingen. Lena is ook in Bergen op Zoom en heeft onderdak gevonden bij een bekende van haar, de vrachtrijder Rinus Hagenaars. Dagelijks is Lena op zoek naar haar dochtertje in het vluchtelingenkamp.

Als bekend wordt dat het meisje weer mee teruggenomen is naar België, gaat Rinus naar Antwerpen om het kind te halen. Een gevaarlijke onderneming want aan de grens is inmiddels de “draad des doods” opgericht.

Daar aan de grens volgt dan de spannende ontknoping van het verhaal over het kleine leed in de Groote Oorlog.